fedicat fedicat@barcelona.social

Open on barcelona.social
Projecte per a promoure la Fediverse en llengua catalana. Descentralitzem els mitjans socials digitals!

Web informativa: https://fedi.cat/
Àgora de participació: https://agora.fedi.cat/
Índex de comptes: https://index.fedi.cat/
Blog: https://blog.fedi.cat/
ArticlesSubscribersSubscriptions